Poslovne krivulje

V letu 2022

 
Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2022
Datum plačila
Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2022)
  1 2 3 4
14. januar 2022 257.713.355 1.237.024,10 1.237.024,10 1.237.024,10
14. februar 2022 255.565.885 3.066.790,62 3.066.790,62 4.303.814,72
17. marec 2022 232.153.985 2.785.847,82 2.785.847,82 7.089.662,54
14. april 2022 255.051.300 3.060.615,60 3.060.615,60 10.150.278,14
16. maj 2022 247.794.233 2.973.530,80 2.973.530,80 13.123.808,94
14. junij 2022 254.257.740 3.051.092,88 3.051.092,88 16.174.901,82
15. julij 2022 240.731.865 2.888.782,38 2.888.782,38 19.063.684,20
16. avgust 2022 244.903.380 2.938.840,56 2.938.840,56 22.002.524,76
14. september 2022 242.986.845 2.915.842,14 2.915.842,14 24.918.366,90