Poslovne krivulje

Pregled obveznosti in plačil GEN energije d. o. o.

Na osnovi Programa razgradnje NEK in odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva je določena višina prispevka, ki ga v slovenski sklad redno vplačuje GEN energija.

Ta znaša 3 evre za MWh oziroma 0,3 evrocenta za kWh električne energije, proizvedene v NEK in prodane v Sloveniji.