Poslovne krivulje

Pregled obveznosti in plačil GEN energije d. o. o.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom, ki ga je sprejela 23. julija 2020 zvišala prispevek GEN energije.

Zavezanec za obračun in vplačilo mesečnega prispevka v Sklad NEK je družba GEN energija (do marca leta 2003 je sredstva v Sklad NEK vplačevala NEK). Plačilo prispevka se izvaja na podlagi obračuna polovice celotne proizvedene količine električne energije v NEK.

Skladno z določili Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (BHRNEK) je Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja sporazuma med vladama Republike Hrvaške in Republike Slovenije o urejanju statusa in drugih pravnih razmerij, povezanih z naložbami, uporabo in razgradnjo jedrske elektrarne Krško, 14. julija 2020 potrdila tretjo revizijo Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK.

Na osnovi sprejetih programov je Vlada Republike Slovenij določila novo višino prispevka, ki jo je Skladu NEK zavezana plačevati GEN energija. Od meseca septembra 2020 dalje znaša prispevek 0,0048 evra za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedene v NEK in prodane v Republiki Sloveniji (od leta 2004 do spremembe je prispevek znašal 0,003 evra).

Vlada Republike Slovenije je 13. januarja 2022 sprejela sklep s katerim je družbi GEN energija d. o. o. naložila, da s 1. januarjem 2022 začne vplačevati v Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK znesek v višini 0,012 evra za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško.