Poslovne krivulje

V letu 2018

 
Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2018
Datum plačila
Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2018)
  1 2 3 4
20. januar
2018
258.093.857   774.281,57 774.281,57  774.281,57
20. februar
2018
258.845.314 776.535,94 776.535,94 1.550.817,51
20. marec
2018
233.723.881 701.171,64 701.171,64 2.251.989,15
20. april
2018
258.342.244 775.026,73 775.026,73 3.027.015,88
20. maj
2018
186.647  559,94  559,94 3.027.015,88
20. junij
2018
236.547.803 709.643,41 709.643,41 3.027.575,82
20. julij
2018
247.423.119 742.269,36 742.269,36 3.737.219,23
20. avgust
2018
248.858.888 746.576,66 746.576,66 4.479.488,59
20. september
2018
249.086.621 747.259,86 747.259,86 5.226.065,25
20. oktober
2018
247.438.530 742.315,59 742.315,59 5.973.325,11
20. november
2018
255.604.281 766.812,84 766.812,84 6.740.137,95
20. december
2018
249.875.364 749.626,09 749.626,09 7.489.764,04