Poslovne krivulje

V letu 2009

Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2009

Datum plačila

Proizodnja
v kWh

Obveznost/
mesec v eur

Plačila/
mesec v eur

Skupaj v eur
(leto 2009)

 

1

2

3

4

20.januar, 
2009

258.142.953

774.428,86

774.428,86

774.428,86

20.februar, 
2009

258.878.181

776.634,54

776.634,54

1.551.063,40

20.marec, 
2009

233.487.175

700.461,53

700.461,53

2.251.524,93

20.april, 
2009

258.226.452

258.226.452

774.679,36

3.026.204,29

20.maj, 
2009

171.542

514,63

514,63

3.026.718,92

19.junij, 
2009

224.512.620

673.537,86

673.537,86

3.700.256,78

20.julij, 
2009

248.362.772

745.088,32

745.088,32

4.445.345,10

20.avgust, 
2009

255.029.953

765.089,86

765.089,86

5.210.434,96

18. september, 
2009

250.295.822

750.887,47

750.887,47

5.961.322,43

20. oktober, 
2009

246.413.308

739.239,92

739.239,92

6.700.562,35

20. november, 
2009

255.954.178

767.862,53

767.862,53

7.468.424,88

18. december, 
2009

250.083.844

750.251,53

750.251,53

8.218.676,41