Medijski reaktor

Osebna izkaznica Sklada NEK

Uradni naziv Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK)
Direktorica mag. Darija Štraus Trunk, univ. dipl. ekon.
Naslov sedeža Cesta 4. julija 42, 8270 Krško
Telefonska številka +386 7 490 1710
Kontaktna oseba Mojca Štih
Faks +386 7 490 28 41
Spletni naslov www.sklad-nek.si
Elektronska pošta sklad@sklad-nek.si
ID za DDV SI76367029
Matična številka 5888298000
Transakcijski račun 01100-6540960584 UJP, Urad Krško
Šifra dejavnosti 84.110
Pravni status sklad
Datum ustanovitve 17. 12. 1994
Sklad NEK Posluje in zbira sredstva za namen razgradnje NEK, varnega skladiščenja ter končnega odlaganja izrabljenega jedrskega goriva in radioaktivnih odpadkov.

NOVICE IN OBVESTILA

Nova višina prispevka

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2020

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841
Enaslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt