Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Poročila o poslovanju

Poročila o poslovanju so vam na voljo v formatu PDF.
Za njihovo prebiranje potrebujete brezplačni Acrobat Reader.

Na podlagi devetega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP,  74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223 in 206/21 - ZDUPŠOP) je minister pristojen za energijo 27. septembra 2022 dal soglasje k Letnemu poročilu Sklada za poslovno leto 2021, ki ga je sprejel Upravni odbor Sklada na svoji 14. redni seji 13. septembra 2022.

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti