Medijski reaktor

Kontaktne informacije

Sklad za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK


Cesta 4. julija 42
8270 Krško

Tel.: 07/49 01 710
Faks: 07/49 02 841
E-pošta: sklad@sklad-nek.si

Kje nas najdete?

Ogled zemljevida
 

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2020

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt