Osrednja vsebina
Pomembni dokumenti

Zakonodaja

Zakon o Javnem skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (v nadaljnjem besedilu: ZSFR-1), ki ureja delovanje in poslovanje Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 130/2022, 11. oktobra 2022 in je stopil v veljavo 26. oktobra 2022 (z izjemo 8. člena, ki se je pričel uporabljati 1. januarja 2023). Z dnem uveljavitve ZSFR-1 je prenehal veljati Zakon o skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK (ZSFR).

Sklad nadaljuje delo po ZSFR-1 kot javni sklad na podlagi sprejema akta o ustanovitvi.

AKTUALNO:
Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) (veljavnost od 26. oktobra 2022, oz. 1. januarja 2023 - 8. člen)

Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (veljavnost od 12. novembra 2022)

Zakon o javnih skladih (ZJS-1) (UL RS št. 77/2008)

NEAKTUALEN:
Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR) (v veljavi do 26. oktobra 2022)

 

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti