O SKLADU

Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo: Pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti.

podrobno

POSLOVNE KRIVULJE

Poslanstvo Sklada NEK je plemenitenje vloženih sredstev in pravočasna zagotovitev sredstev, potrebnih za zagotovitev odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK in razgradnje NEK.

podrobno

POMEMBNI DOKUMENTI

V tem meniju najdete pregled najpomembnejših dokumentov, ki urejajo delo Sklada NEK ali se ga drugače tičejo.

podrobno

MEDIJSKI REAKTOR

Obvestila, kontakti, zanimivosti, informacije, povezave, …
 

podrobno

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2021

Minister pristojen za energijo dal soglasje k letnemu poročilu Sklada za leto 2019

Vlada Republike Slovenije na mesto direktorice ponovno imenovala mag. Darijo Štraus Trunk

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841
Enaslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt