O Skladu

Načrtujemo energetsko prihodnost

Program razgradnje NEK in odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva ocenjuje stroške razgradnje NEK med 1,15 in 1,7 milijarde evrov, iz te ocene in drugih določil programa ter pristojnih zakonov izhajajo osnovni cilji Sklada NEK.

Osnovni cilji Sklada NEK so:
  • pravočasno zbrati polovico potrebnih sredstev (do sklepa delovanja NEK);
  • z uspešnim nalaganjem zbranih sredstev zagotoviti donosnost naložb, ki mora letno dosegati 4,29-odstotno realno rast glavnice (Program za razgradnjo NEK je do leta 2004 predvideval minimalno donosnost v višini 3 odstotkov, od leta 2005 naprej pa je minimalna zahtevana donosnost 4,29 odstotka);
  • zagotoviti izvedbo vseh faz dekomisije NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz NEK;
  • zagotoviti namensko porabo zbranih sredstev (v Skladu NEK zbrana sredstva so namenjena samo izvajanju dejavnosti, povezanih z razgradnjo jedrskega objekta in odlaganjem radioaktivnih odpadkov).
Poleg teh osnovnih ciljev je trajnega pomena za Sklad NEK tudi delovanje, skladno s svetovno in evropsko prakso.

Da bi izpolnili zastavljene cilje, Sklad NEK skrbi za zbiranje prispevka, uspešno nalaganje zbranih sredstev in tudi njihovo namensko in racionalno porabo. Prvi večji projekt, financiran iz sredstev, zbranih v Skladu NEK, bo gradnja odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke.

Sredstva v Sklad NEK prihajajo na podlagi prispevka. Prispevek je določen v programu razgradnje NEK, in sicer znaša 3 evre za megavatno uro oziroma 0,3 evrocenta za kilovatno uro električne energije, proizvedene v NEK in prodane v Sloveniji.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2020

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt