Poslovne krivulje

Poslovne krivulje

Poslanstvo Sklada NEK je plemenitenje vloženih sredstev in pravočasna zagotovitev sredstev, potrebnih za zagotovitev odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK in razgradnje NEK. Zato so doseženi poslovni rezultati in oblikovana poslovna politike zelo velikega pomena.