Osrednja vsebina
Poslovne krivulje
Na osnovi 2. točke 12. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) poslovno politiko Sklada NEK sprejme ustanovitelj.

Sklad NEK na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta poslovno politiko predloži ustanovitelju v sprejem ob vsaki spremembi programa razgradnje NEK in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz 10. člena Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03) oziroma vsakih pet let, če revizija programov ni potrjena.

Poslovna politika se pošlje v seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije.

NOVICE IN OBVESTILA

Javni natečaj – Direktor Sklada NEK

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti