Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Dejavnost in cilji poslovanja

Ena osnovnih nalog Sklada NEK je upravljanje premoženja. Sklad NEK sredstva, ki jih prejme od deleža električne energije, proizvedene v NEK in prodane v Sloveniji, nalaga v skladu z naložbeno politiko Sklada NEK, ki se sprejema vsako leto posebej, k njej pa mora dati svoje soglasje tudi Vlada Republike Slovenije.

Naložbena politika prav tako postavlja omejitve in pravila nalaganja sredstev, ki zagotavljajo razpršenost, likvidnost ter donosnost naložb glede na še dovoljeno raven tveganja portfelja.

NOVICE IN OBVESTILA

Javni natečaj – Direktor Sklada NEK

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti