Poslovne krivulje

Dejavnost in cilji poslovanja

Ena osnovnih nalog Sklada NEK je upravljanje premoženja. Sklad NEK sredstva, ki jih prejme od deleža električne energije, proizvedene v NEK in prodane v Sloveniji, nalaga v skladu z naložbeno politiko Sklada NEK, ki se sprejema vsako leto posebej, k njej pa mora dati svoje soglasje tudi Vlada Republike Slovenije.

Naložbena politika prav tako postavlja omejitve in pravila nalaganja sredstev, ki zagotavljajo razpršenost, likvidnost ter donosnost naložb glede na še dovoljeno raven tveganja portfelja.

NOVICE IN OBVESTILA

Nova višina prispevka

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2020

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841
Enaslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt