Pomembni dokumenti

Pomembni dokumenti

V tem meniju najdete pregled najpomembnejših dokumentov, ki urejajo delo Sklada NEK ali so z njim kako drugače povezani.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2021

Minister pristojen za energijo dal soglasje k letnemu poročilu Sklada za leto 2019

Vlada Republike Slovenije na mesto direktorice ponovno imenovala mag. Darijo Štraus Trunk

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841
Enaslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt