Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Pregled obveznosti Sklada NEK

Cilji Sklada NEK

Sklad NEK pri poslovanju sledi zastavljenim ciljem, in sicer:
 • primarni cilj je uspešno upravljanje s sredstvi Sklada NEK. Ta cilj bo posredno določen s poslovno politiko Sklada NEK, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije. Sklad NEK pri poslovanju ravna kot dober gospodarstvenik, ki skrbi za varnost, donosnost, raznovrstnost razpršenost in likvidnost svojih naložb;
 • drugi pomemben poslovni cilj poslovanja Sklada NEK je izvajanje izključno namenske porabe finančnih sredstev za opravljanje dejavnosti:
  • financiranje priprave in izvedbe projektov za varno in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK;
  • financiranje priprave in izvedbe projekta za varno razgradnjo NEK;
  • plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora za odlagališče za izrabljeno jedrsko gorivo ali visoko radioaktivne odpadke in za odlagališče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke iz NEK, do njenega zaprtja lokalni skupnosti;
  • financiranje storitev ARAO za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja, za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (RAO) iz NEK in njihovo odlaganje, za obdelavo RAO in iztrošenega goriva (IG) iz NEK pred odlaganjem ter za odlaganje RAO in IG iz NEK;
  • stroškovno učinkovito – racionalno pokrivanje tekočih stroškov poslovanja Sklada NEK.

NOVICE IN OBVESTILA

Javni natečaj – Direktor Sklada NEK

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti