Poslovne krivulje

V letu 2021

 
Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2021
Datum plačila
Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2020)
  1 2 3 4
11. januar 2021 243.998.980 1.171.195,10 1.171.195,10 1.171.195,10
15. februar 2021 258.483.310 1.240.719,89 1.240.719,89 2.411.914,99
15. marec 2021 233.599.445 1.121.277,34 1.121.277,34 3.533.192,33
14. april 2021 257.323.150 1.235.151,12 1.235.151,12 4.768.343,45
20. maj 2021 173.955 834,98 834,98 4.769.178,43