Poslovne krivulje

V letu 2013

Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2013

Datum plačila

Proizodnja
v kWh

Obveznost/
mesec v eur

Plačila/
mesec v eur

Skupaj v eur
(leto 2013)

 

1

2

3

4

18. januar, 
2013

259.301.989

777.905,97

777.905,97

777.905,97

20. februar, 
2013

259.524.908

778.574,72

778.574,72

1.556.480,69

20. marec, 
2013

204.913.511

614.740,53

614.740,53

2.171.221,22

19. april, 
2013

235.450.436

706.351,31

706.351,31

2.877.572,53

20. maj, 
2013

250.725.275

752.175,83

752.175,83

3.629.748,35

20. junij, 
2013

258.632.561

775.897,68

775.897,68

4.405.646,04

19. julij, 
2013

248.131.087

744.393,26

744.393,26

5.150.039,30

20. avgust, 
2013

251.295.069

753.885,21

753.885,21

5.903.924,50

20. september, 
2013

248.753.984

746.261,95

746.261,95

6.650.186,46

20. oktober, 
2013

246.339.525

739.018,58

739.018,58

7.389.205,04

20. november, 
2013

236.705

710,12

710,12

7.389.915,16

20. december, 
2013

60.242.592

180.727,78

180.727,78

7.570.642,94