Poslovne krivulje

V letu 2015

Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2015

Datum plačila

Proizodnja
v kWh

Obveznost/
mesec v eur

Plačila/
mesec v eur

Skupaj v eur
(leto 2015)

 

1

2

3

4

20. januar, 
2015

258.999.800

776.999,40

776.999,40

776.999,40

20. februar, 
2015

259.106.552

777.319,66

777.319,66

1.554.319,06

20. marec, 
2015

233.984.948

701.954,84

701.954,84

2.256.273,90

20. april, 
2015

258.701.869

776.105,61

776.105,61

3.032.379,51

20. maj, 
2015

83.636.786

250.910,36

250.910,36

3.283.289,87

20. junij, 
2015

110.209.530

330.628,59

330.628,59

3.613.918,46

20. julij, 
2015

246.447.933

739.343,80

739.343,80

4.353.262,26

20. avgust, 
2015

225.669.670

677.009,01

677.009,01

5.030.271,27

20. september, 
2015

252.194.957

756.584,87

756.584,87

5.786.856,14

20. oktober,

2015

248.251.253

744.753,76

744.753,76

6.531.609,90

20. november,

2015

258.502.638

755.507,91

775.507,91

7.307.117,81

20. december,

2015

250.490.898

751.472,69

751.472,69

8.058.590,50