Poslovne krivulje

V letu 2019

 
Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2019
Datum plačila
Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2019)
  1 2 3 4
18. januar 2019 258.781.735 776.345,21 776.345,21 776.345,21
20. februar 2019 257.279.145 771.837,44 771.837,44 1.548.182,65
20. marec 2019 233.697.346 701.092,04 701.092,04 2.249.274,69
18. april 2019 258.407.840 775.223,52 775.223,52 3.024.498,21
20. maj 2019 249.992.172 749.976,52 749.976,52 3.774.474,73
20. junij 2019 257.931.011 773.793,03 773.793,03 4.548.267,76
19. julij 2019 246.861.530 740.584,59 740.584,59 5.288.852,35
20. avgust 2019 251.821.000 755.463,00 755.463,00 6.044.315,35
20. september 2019 251.205.194 753.615,58 753.615,58 6.797.930,93
18. oktober 2019 244.028.003 732.084,01 732.084,01 7.530.014,94
20. november 2019 10.722.743 32.168,23 32.168,23 7.562.183,17
20. december 2019 247.149.475 741.448,43 741.448,43 8.303.631,60