Poslovne krivulje

V letu 2019

 
Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2019
Datum plačila
Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2019)
  1 2 3 4
20. januar
2019
258.781.735 776.345,21 776.345,21 776.345,21
20. februar
2019
257.279.145 771.837,44 771.837,44 1.548.182,65
20. marec
2019
233.697.346 701.092,04 701.092,04 2.249.274,69
20. april
2019
258.407.840 775.223,52 775.223,52 3.024.498,21
20. maj
2019
249.992.172 749.976,52 749.976,52 3.774.474,73
20. junij
2019
257.931.011 773.793,03 773.793,03 4.548.267,76
20. julij
2019
246.861.530 740.584,59 740.584,59 5.288.852,35
20. avgust
2019
251.821.000 755.463,00 755.463,00 6.044.315,35
20. september
2019
251.205.194 753.615,58 753.615,58 6.797.930,93
20. oktober
2019
244.028.003 732.084,01 732.084,01 7.530.014,94