Poslovne krivulje

V letu 2007

Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2007

Datum plačila

Proizodnja
v kWh

Obveznost/
mesec v eur

Plačila/
mesec v eur

Skupaj v eur
(leto 2007)

 

1

2

3

4

19.januar, 
2007

258.996.710,00

776.990,13

776.990,13

776.990,13

20.februar, 
2007

258.942.097,00

776.826,29

776.826,29

1.553.816,42

20.marec, 
2007

234.703.442,00

704.110,33

704.110,33

2.257.926,75

20.april, 
2007

258.456.200,00

775.368,60

775.368,60

3.033.295,35

20.maj, 
2007

243.604.983,00

730.814,95

730.814,95

3.764.110,30

20.junij, 
2007

249.837.556,00

749.512,67

749.512,67

4.513.622,97

20.julij, 
2007

241.269.286,00

723.807,86

723.807,86

5.237.430,83

20.avgust, 
2007

248.370.908,00

745.112,72

745.112,72

5.982.543,55

20.september, 
2007

247.515.011,00

742.545,03

742.545,03

6.725.088,58

19.oktober, 
2007

245.425.556,00

736.276,67

736.276,67

7.461.365,25

20.november, 
2007

41.531.250,00

124.593,75

124.593,75

7.585.959,00

20.december, 
2007

186.042.942,00

558.128,83

558.128,83

8.144.087,83

SKUPAJ

2.714.695.941,00

8.144.087,83

8.144.087,83

8.144.087,83