Poslovne krivulje

Skupni pregled vplačil zavezanca GEN energija, d. o. o., (NEK) v Sklad ter plačil obveznosti Sklada ARAO in lokalnim skupnostim v EUR

Sklad namensko zbira in plemeniti sredstva za vse faze razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Iz tabele je razvidno, da je Sklad 49,47 % sredstev, ki jih je prejel iz prispevkov, namenil za financiranje programa dela ARAO (od leta 1998 dalje) in plačilo nadomestil lokalnim skupnostim zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (od leta 2004).
 
Leto Prispevek NEK in GEN energije Izplačila ARAO Nadomestilo za omejeno rabo prostora Skupaj
  1 2 3 4 = 2 + 3
1995 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 834.585,21 0,00 0,00 0,00
1997 2.915.949,80 0,00 0,00 0,00
1998 7.782.109,10 174.636,96 0,00 174.636,96
1999 9.293.105,77 74.412,87 0,00 74.412,87
2000 16.145.243,00 59.191,70 0,00 59.191,70
2001 16.444.938,78 256.885,33 0,00 256.885,33
2002 13.485.241,77 254.705,02 0,00 254.705,02
2003 7.260.175,54 552.868,60 0,00 552.868,60
2004 5.039.368,78 549.030,77 2.123.223,05 2.672.253,82
2005 7.439.134,30 1.971.405,80 2.341.534,28 4.312.940,08
2006 7.825.730,21 2.004.757,14 2.398.146,03 4.402.903,17
2007 8.144.087,83 2.211.859,33 2.467.987,43 4.679.846,76
2008 8.957.334,40 2.745.659,70 2.577.468,38 5.323.128,08
2009 8.218.676,41 2.409.868,25 941.427,71 3.351.295,96
2010 8.037.931,62 4.859.439,03 2.409.803,86 7.269.242,89
2011 8.855.070,42 4.046.424,79 2.733.798,00 6.780.222,79
2012 7.861.540,81 3.875.836,68 2.776.605,52 6.652.442,20
2013 7.570.642,94 3.586.665,77 2.885.034,97 6.471.700,74
2014 9.074.781,74 4.131.156,11 2.889.638,22 7.020.794,33
2015 8.058.590,50 3.472.788,36 5.458.968,67 8.931.757,03
2016 8.143.222,30 1.578.387,30 5.701.827,53 7.280.214,83
2017 8.952.708,62 2.983.473,73 5.814.758,08 8.798.231,81
2018 8.232.079,63 1.242.148,52 5.944.419,25 7.186.567,77
2019 8.303.631,60 1.801.360,39 6.050.215,90 7.851.576,29
Skupaj 202.875.881,08 55.514.856,88 55.514.856,88 100.357.819,03

Razlika med vplačanimi zneski in izplačili za transferje je 31. decembra 2019 znašala 102.518.062,05 evra. Konec leta 2019 je bila vrednost splošnega sklada finančnih naložb 206,4 milijonov evrov. V primeru drugačnega evidentiranja izplačil iz Sklada v obdobju 1995‒2019 (če bi se transferji v ARAO in plačana nadomestila za omejeno rabo prostora občinam v bilanci stanja izkazovali kot investiranje, ne pa kot tekoči transfer) v skupnem znesku 100,4 milijona evrov, bi vrednost splošnega sklada finančnih naložb 31. decembra 2019 znašala 306,8 milijonov evrov.