Poslovne krivulje

Sklad NEK in lokalne skupnosti

Tematika procesa iskanja družbenesprejemljivosti za umeščanje jedrskega objekta, odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, v občini Krško je pogojevala sprejem zakonodaje na način zagotavljanja ustreznega nadomestila oz. vzpodbud, ki lokalni skupnosti za to, da sprejme sobivanje z jedrskim objektom, ki je v širšem javnem interesu, omogoča določene prednosti in ugodnosti.

1.januarja 2015 je začela veljati Uredbao merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta, ki je nadomestila Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta iz leta 2008. Na osnovi spremenjene ureditve je postal Sklad zavezanec za plačilo nadomestila zaradi omejene rabe prostora le Občini Krško, na območju katere bo izgrajeno odlagališče. V preteklih obdobjih je bil Sklad zavezanec za plačilo nadomestila tudi občinam Kostanjevica na Krki, Brežice, Sevnica in Kozje.

Plačilo občini Krško v letu 2019

V letu 2019 je Sklad Občini Krško plačal 6,1 milijona evrov za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta.

Pregled plačil nadomestila po občinah od leta 2004 do 2019 v EUR

Občina Leto Krško Kostanjevica na Krki Brežice Sevnica Kozje   SKUPAJ
2004 856.392,94 0,00 718.265,05 548.565,06 0,00 2.123.223,05
2005 936.370,05 0,00 829.477,49 575.686,74 0,00 2.341.534,28
2006 957.625,54 0,00 853.188,87 587.331,62 0,00 2.398.146,03
2007 977.317,51 7.256,00 866.952,04 616.461,88 0,00 2.467.987,43
2008 1.047.053,62 0,00 891.693,30 638.721,46 0,00 2.577.468,38
2009 354.643,62 21.987,00 321.676,42 243.120,67 0,00 941.427,71
2010 1.113.830,52 108.865,60 1.035.111,25 5.671,63 146.324,86 2.409.803,86
2011 1.267.803,38 121.567,68 1.179.788,80 0,00 164.638,14 2.733.798,00
2012 1.291.507,30 123.209,13 1.195.916,44 0,00 165.972,65 2.776.605,52
2013 1.349.006,92 126.971,71 1.238.379,87 0,00 170.676,47 2.885.034,97
2014 1.353.768,75 125.952,73 1.242.220,27 0,00 167.696,47 2.889.638,22
2015 5.329.630,98 11.950,31 106.696,48 0,00 10.690,90 5.458.968,67
2016 5.701.827,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.701.827,53
2017 5.814.758,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5.814.758,08
2018 5.944.419,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5.944.419,25
2019 6.050.215,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.215,90
Skupaj 40.346.171,89 647.760,16 10.479.366,28 3.215.559,06 825.999,49 55.514.856,88

 

V letih od 2004 do 2019 je bilo občinam iz naslova nadomestila nakazanih 55,5 milijona evrov.