Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Sklad in ARAO

Na podlagi določil Zakona o Skladu izvajanje del Agencije za radioaktivne odpadke (po Programu dela ARAO, ki ga vsako leto znova določi ARAO ter potrdi Vlada Republike Slovenije) sofinancira Sklad.

Financiranje ARAO v obdobju 1998-2020

Slika zgoraj prikazuje višino naložbenih vlaganj v ARAO za izvedbo dejavnosti, ki se v največji meri nanašajo na projekt odlagališča NSRAO, v manjši meri pa tudi na dolgoročne strategije ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Poraba sredstev ARAO je v letu 2020 znašala 1,4 milijona evrov.

Kumulativni prikaz višine sredstev, vloženih v ARAO

V obdobju od leta 1998 do konca leta 2020 je Sklad sofinanciral dejavnosti, ki jih je izvajala ARAO in poravnal stroške njenega delovanja v skupni višini 46,2 milijonov evrov, od tega je nadomestilo za omejeno rabo, ki ga je Sklad plačal ARAO, ta pa Občini Krško, znašalo 14,9 milijona evrov.

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti