O Skladu

Službe Sklada

Delovanje Sklada NEK vodijo strokovne službe, ki jih nadzira direktor.

Trenutno so poleg direktorice, mag. Darije Štraus Trunk, na Skladu zaposleni še višji upravljalec naložb Pavel Smodek, upravljalec naložb dr. Matjaž Steinbacher, višja svetovalka področja III Tatjana Šonc, računovodkinja Darja Jamnik ter poslovna sekretarka Mojca Štih.

Kako do zaposlenih v Skladu NEK?