O Skladu

Službe Sklada

Delovanje Sklada NEK vodijo strokovne službe, ki jih nadzira direktor.

Trenutno so poleg direktorice, mag. Darije Štraus Trunk, na Skladu zaposleni še višji upravljalec naložb Pavel Smodek, upravljalec naložb dr. Matjaž Steinbacher, višja svetovalka področja III Tatjana Šonc, računovodkinja Darja Jamnik ter poslovna sekretarka Mojca Štih.

Kako do zaposlenih v Skladu NEK?

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2020

Ministrica, pristojna za energijo dala soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2018

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt