O Skladu

Nadzorni svet

Nadzorni svet Sklada NEK ima pet članov. Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
 

Nadzorni svet sestavljajo:

Ime in priimek
Bronislava Zlatković (predsednica)
Luka Repanšek (namestnik predsednice)
dr. Primož Gabrič (član)
mag. Miranda Groff Ferjančič (članica)
Simona Lubšina (članica)

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841
Enaslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt