Osrednja vsebina
Poslovne krivulje

Naložbena politika

Osnovna vodila naložbene politike Sklada NEK so: 
Primarni naložbeni cilj, ki ga Sklad zasleduje, je ohranjanje vrednosti sredstev in zagotavljanje zahtevanega donosa na sredstva.
Priprava naložbene politike izhaja predvsem iz naslednjih ciljev upravljanja s premoženjem Sklada: 
  • ohranjanje vrednosti premoženja,
  • upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, zaradi katerega je Sklad ustanovljen,
  • ciljno donosnost določati v skladu z dolgoročnim finančnim načrtom obveznosti Sklada.
Pri upravljanju finančnega premoženja Sklad upošteva naslednja finančna načela:
  • načelo varnosti naložb,
  • načelo likvidnosti naložb,
  • načelo razpršenosti naložb,
  • načelo donosnosti.
Upravni odbor Sklada sprejema naložbeno politiko Sklada in jo daje v soglasje Vladi Republike Slovenije ter skrbi za njeno uresničevanje.

Vlada Republike Slovenije je na 63. redni seji 11. marca 2021 dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2021, ki jo je sprejel upravni odbor Sklada na 35. korespondenčni seji dne 19. januarja 2021.

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti