Osrednja vsebina
O Skladu

Institucionalna struktura

Po svojem delokrogu Sklad NEK deluje na področju več državnih struktur, povezanih z vprašanjem jedrske energije, vendar z njimi ni neposredno povezan. To mu daje poseben položaj, ki mu omogoča ohranjanje neodvisnosti. Sklad NEK je ustanovil Državni zbor RS, na njegovo delovanje neposredno vpliva tudi Vlada RS, ki mora dati soglasje k statutunaložbeni politiki, finančnemu načrtu, zaključnemu računu in poročilu o poslovanju Sklada NEK.


Na upodobitvi institucionalne strukture je s sivo barvo označena pot sredstev od proizvodnje električne energije (NEK) prek podjetja GEN energija, d. o. o. do Sklada NEK kot prejemnika z zakonom določenega prispevka, ter nato k ARAO kot prejemniku dela sredstev. Ostale institucije pa predstavljajo institucionalni okvir delokroga Sklada NEK.

NOVICE IN OBVESTILA

Soglasje k Letnemu poročilu Sklada 2021

Nova višina prispevka

INFORMACIJE

Sklad NEK
Javni Sklad Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
E-naslov: sklad@sklad-nek.si

Več podatkov | Kontakt
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti