Poslovne krivulje

V letu 2016

Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2016
Datum plačila Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2016)
  1 2 3 4
20. januar 2016 257.693.534 773.080,60 773.080,60 773.080,60
20. februar 2016 258.352.258 775.056,77 775.056,77 1.548.137,37
20. marec 2016 242.533.532 727.600,60 727.600,60 2.275.737,97
20. april 2016 259.024.845 777.074,54 777.074,54 3.052.812,51
20. maj 2016 250.322.912 750.968,74 750.968,74 3.803.781,25
20. junij 2016 257.985.173 773.955,52 773.955,52 4.577.736,77
20. julij 2016 248.164.975 744.494,93 744.494,93 5.322.231,70
20. avgust 2016 252.417.235 757.251,71 757.251,71 6.079.483,41
20. september 2016 253.084.691 759.254,07 759.254,07 6.838.737,48
20. oktober 2016 243.120.753 729.362,26 729.362,26 7.568.099,74
20. november 2016 153.978 461,93 461,93 7.568.561,67
20. december 2016 191.553.542 574.660,63 574.660,63 8.143.222,30