Poslovne krivulje

Dejavnost in cilji poslovanja

Ena osnovnih nalog Sklada NEK je upravljanje premoženja. Sklad NEK sredstva, ki jih prejme od deleža električne energije, proizvedene v NEK in prodane v Sloveniji, nalaga v skladu z naložbeno politiko Sklada NEK, ki se sprejema vsako leto posebej, k njej pa mora dati svoje soglasje tudi Vlada Republike Slovenije.

Naložbena politika prav tako postavlja omejitve in pravila nalaganja sredstev, ki zagotavljajo razpršenost, likvidnost ter donosnost naložb glede na še dovoljeno raven tveganja portfelja.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2018

Minister pristojen za energijo dal soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2017

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt