Medijski reaktor

Kontaktne informacije

Sklad za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK


Cesta 4. julija 42
8270 Krško

Tel.: 07/49 01 710
Faks: 07/49 02 841
E-pošta: sklad@sklad-nek.si

Kje nas najdete?

Ogled zemljevida