Poslovne krivulje

Poročila o poslovanju

Poročila o poslovanju so vam na voljo v formatu PDF.
Za njihovo prebiranje potrebujete brezplačni Acrobat Reader.

Zaključni račun in poročilo o poslovanju Sklada se po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije objavi.
Vlada Republike Slovenije je 23. januarja 2018 dala soglasje k Poslovnemu poročilu Sklada za leto 2016.
 

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2018

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Poslovnemu poročilu Sklada za leto 2016

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt