O Skladu

O Skladu

Skladu NEK je država zaupala odgovorno nalogo:
Pravočasno zbrati ustrezna sredstva, ki bodo omogočila varno odlaganje radioaktivnih odpadkov in izvedbo vseh faz razgradnje NEK. Svoje obveznosti izpolnjujemo uspešno in odgovorno do prihodnosti.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2018

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Poslovnemu poročilu Sklada za leto 2016

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt