Poslovne krivulje

V letu 2017

Pregled obveznosti in plačil GEN energija d.o.o. za leto 2017 (EUR)
Datum plačila Proizodnja
v kWh
Obveznost/
mesec v eur
Plačila/
mesec v eur
Skupaj v eur
(leto 2017)
  1 2 3 4
20. januar 2017 258.686.195 776.058,59 776.058,59  776.058,59
20. februar 2017 257.057.918 771.173,75 771.173,75 1.547.232,34
20. marec 2017 220.954.013 662.862,04 662.862,04 2.210.094,38
20. april 2017 258.231.943 774.695,83 774.695,83 2.984.790,21
20. maj 2017 236.354.858 709.064,57 709.064,57 3.693.854,78
20. junij 2017 256.493.840 769.481,52 769.481,52 4.463.336,30
20. julij 2017 243.605.869 730.817,61 730.817,61 5.194.153,91
20. avgust 2017 250.480.034 751.440,10 751.440,10 5.945.594,01
20. september 2017 247.370.859 742.112,58 742.112,58 6.687.706,59
20. oktober 2017 246.755.239 740.265,72 740.265,72 7.427.972,31
20. november 2017 258.246.002 774.738,01 774.738,01 8.202.710,32
20. december 2017 249.999.433 749.998,30 749.998,30 8.952.708,62