Poslovne krivulje

Sklad NEK in lokalne skupnosti

Sprememba zakonodaje konec leta 2014 ter v začetku leta 2015 je prinesla kar nekaj sprememb na področju plačevanja nadomestila občinam. Na osnovi nove Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta je Sklad zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora le še Občini Krško, na ozemlju katere bo zgrajeno odlagališče radioaktivnih odpadkov.

Do navedenih sprememb zakonodaje je Sklad plačeval nadomestila tudi občinam Brežice, Kozje in Kostanjevica na Krki, v letu 2015 pa je slednjim poravnal le še obveznost za december 2014 (obveznost plačila Občini Sevnica je na osnovi zakonskih sprememb veljala le do leta 2010).

Plačilo občini Krško v letu 2016

V letu 2016 je Sklad občini Krško plačal 5,7 milijona evrov za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta.

Pregled plačil nadomestila po občinah od leta 2004 do 2016 v EUR

Občina Leto Krško Kostanjevica na Krki Brežice Sevnica Kozje   SKUPAJ
2004 856.392,94 0,00 718.265,05 548.565,06 0,00 2.123.223,05
2005 936.370,05 0,00 829.477,49 575.686,74 0,00 2.341.534,28
2006 957.625,54 0,00 853.188,87 587.331,62 0,00 2.398.146,03
2007 977.317,51 7.256,00 866.952,04 616.461,88 0,00 2.467.987,43
2008 1.047.053,62 0,00 891.693,30 638.721,46 0,00 2.577.468,38
2009 354.643,62 21.987,00 321.676,42 243.120,67 0,00 941.427,71
2010 1.113.830,52 108.865,60 1.035.111,25 5.671,63 146.324,86 2.409.803,86
2011 1.267.803,38 121.567,68 1.179.788,80 0,00 164.638,14 2.733.798,00
2012 1.291.507,30 123.209,13 1.195.916,44 0,00 165.972,65 2.776.605,52
2013 1.349.006,92 126.971,71 1.238.379,87 0,00 170.676,47 2.885.034,97
2014 1.353.768,75 125.952,73 1.242.220,27 0,00 167.696,47 2.889.638,22
2015 5.329.630,98 11.950,31 106.696,48 0,00 10.690,90 5.458.968,67
2016 5.701.827,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5.701.827,53
Skupaj 22.536.778,66 647.760,16 10.479.366,28 3.215.559,06 825.999,49 37.705.463,65

Od leta 2004 do 2016 je bilo občinam iz naslova nadomestila, neposredno iz Sklada, nakazanih 37,7 milijona evrov.