Medijski reaktor
»

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Poslovnemu poročilu Sklada za leto 2015

(Ljubljana, 31. januarja 2017) Vlada Republike Slovenije je 31. januarja 2017 sprejela sklep s katerim je dala soglasje k Poslovnemu poročilu Sklada za leto 2015, ki ga je na 7. redni seji, 1. junija 2016 sprejel Upravni odbor Sklada.
»

Ministrstvo za infrastrukturo objavilo predlog Zakona o Skladu

(Ljubljana, 2. december 2016) Ministrstvo za infrastrukturo je 2. decembra 2016 na svoji spletni strani objavilo predlog Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

Vlada Republike Slovenije imenovala direktorico Sklada, mag. Darijo Štraus Trunk

(Krško, Ljubljana, 29. septembra 2016) Vlada Republike Slovenije je na današnji 103. redni seji sprejela sklep, da mag. Darijo Štraus Trunk imenuje za direktorico Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.