Poslovne krivulje

Naložbena politika

Osnovna vodila naložbene politike Sklada NEK so: 
Primarni naložbeni cilj, ki ga Sklad zasleduje je ohranjanje vrednosti sredstev in zagotavljanje zahtevanega donosa na sredstva 
Priprava naložbene politike izhaja predvsem iz naslednjih ciljev upravljanja s premoženjem Sklada: 
  • ohranjanje vrednosti premoženja,
  • upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, zaradi katerega je Sklad ustanovljen,
  • ciljno donosnost določati v skladu z dolgoročnim finančnim načrtom obveznosti Sklada.
Pri upravljanju finančnega premoženja Sklad upošteva naslednja finančna načela:
  • načelo varnosti naložb,
  • načelo likvidnosti naložb,
  • načelo razpršenosti naložb,
  • načelo donosnosti.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Poslovnemu poročilu Sklada za leto 2015

Ministrstvo za infrastrukturo objavilo predlog Zakona o Skladu

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt