Poslovne krivulje

Naložbena politika

Osnovna vodila naložbene politike Sklada NEK so: 
Primarni naložbeni cilj, ki ga Sklad zasleduje, je ohranjanje vrednosti sredstev in zagotavljanje zahtevanega donosa na sredstva.
Priprava naložbene politike izhaja predvsem iz naslednjih ciljev upravljanja s premoženjem Sklada: 
  • ohranjanje vrednosti premoženja,
  • upravljanje s premoženjem v skladu z namenom, zaradi katerega je Sklad ustanovljen,
  • ciljno donosnost določati v skladu z dolgoročnim finančnim načrtom obveznosti Sklada.
Pri upravljanju finančnega premoženja Sklad upošteva naslednja finančna načela:
  • načelo varnosti naložb,
  • načelo likvidnosti naložb,
  • načelo razpršenosti naložb,
  • načelo donosnosti.
Upravni odbor Sklada sprejema naložbeno politiko Sklada in jo daje v soglasje Vladi Republike Slovenije ter skrbi za njeno uresničevanje.
Vlada Republike Slovenije je na 170. redni seji 1. marca 2018 dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2018.

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2018

Minister pristojen za energijo dal soglasje k Letnemu poročilu Sklada za leto 2017

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt