Medijski reaktor

Vlada Republike Slovenije imenovala vršilko dolžnosti direktorja Sklada

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 18. 3. 2011 sprejela sklep, s katerim je za vršilko dolžnosti direktorice Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK z dnem 18. 3. 2011 imenovala ga. Aleksandro Špiler, in sicer do imenovanja novega direktorja/direktorice Sklada oziroma največ za šest mesecev.

Ker do izteka mandata dotedanje vršilke dolžnosti direktorice Sklada, ga. Ksenje Žnideršič Planinc, tej je mandat iztekel dne 15. 3. 2011, vlada ni imenovala direktorja Sklada, je Upravni odbor Sklada na svoji 2. korespondenčni seji, ki jo je izvedel v dneh 17. in 18. 3. 2011 sprejel sklep, v katerem je vladi predlagal, da na mesto vršilke dolžnosti direktorice Sklada imenuje ga. Aleksandro Špiler. Imenovanje velja do imenovanja direktorja oz. največ 6 mesecev.

Ga. Špiler je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Ima 34 let delovnih izkušenj, od leta 1993 do 2010 je bila zaposlena na Slovenski odškodninski družbi kot vodja zakladništva. Ima bogate izkušnje s področja finančnih naložb in pozna problematiko področja, na katerega se nanaša delovanje Sklada. Izpolnjuje tudi vse pogoje, ki jih za direktorja Sklada predpisuje 23. člen Statuta Sklada.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt