Medijski reaktor

Vlada Republike Slovenije imenovala vršilko dolžnosti direktorja

Vlada Republike Slovenije je na svoji 98. redni seji dne 16. 9. 2010 sprejela sklep s katerim je za vršilko dolžnosti direktorja Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK z dnem 16. 9. 2010 imenovala ga. Ksenjo Žnideršič Planinc, in sicer do imenovanja novega direktorja Sklada oziroma največ za šest mesecev.

Gospa Ksenja Žnideršič Planinc je do imenovanja na Skladu opravljala dela in naloge področnega podsekretarja.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt