Medijski reaktor

Vlada Republike Slovenije imenovala vršilko dolžnosti direktorice Sklada

Vlada Republike Slovenije imenovala vršilko dolžnosti direktorice Sklada

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 14. 9. 2011 sprejela sklep, s katerim je za vršilko dolžnosti direktorice Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, z dnem 18. 9. 2011 ponovno imenovala ga. Aleksandro Špiler, in sicer do imenovanja novega direktorja/direktorice Sklada oziroma največ za šest mesecev.

Upravni odbor Sklada do 25. 8. 2011 ni prejel odgovora na svoj predlog o imenovanju g. Matjaža Albrehta za direktorja Sklada, ki ga je Vladi Republike Slovenije predlagal v imenovanje na podlagi razpisa z dne 22. 10. 2010. Zato je na svoji redni seji soglasno sprejel sklep s katerim je Vladi Republike Slovenije predlagal, da se postopek razpisa za prosto delovno mesto direktorja Sklada, zaradi dolgotrajnosti izbire in odnosa do prijavljenih kandidatov, zaključi. Zaradi zagotovitve kontinuitete delovanja Sklada je Upravni odbor Sklada Vladi Republike Slovenije predlagal, da z 18. 9. 2011 za vršilko dolžnosti imenuje ga. Aleksandro Špiler, in sicer do imenovanja direktorja/direktorice, oziroma največ za pol leta.

Tak predlog sklepa je Vlada Republike Slovenije tudi potrdila. Hkrati pa je sprejela sklep, da za kandidata, ki ju je za imenovanje direktorja Sklada predlagal Upravni odbor Sklada dne 14. 12. 2010, pridobi mnenje področnega kadrovsko-akreditacijskega sveta.

Sklad odgovor Vlade Republike Slovenije o zaključku razpisa z dne 22. 10. 2010 še pričakuje. Upravni odbor Sklada o novem razpisu tudi zato še ni razpravljal.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt