Medijski reaktor

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Finančnemu načrtu in Naložbeni politiki za leto 2013

(Krško, avgust 2013) Vlada Republike Slovenije je na 17. redni seji 11. 7. 2013 dala soglasje k Finančnemu načrtu in Naložbeni politiki za leto 2013, ki ju je sprejel Upravni odbor na svoji 39. korespondenčni seji 18. 6. 2013.

Upravni odbor Sklada je Finančni načrt Sklada in Naložbeno politiko Sklada za letošnje leto prvič obravnaval in sprejel na 12. redni seji 15. 2. 2013 in ga posredoval Vladi Republike Slovenije v soglasje. 26. 3. 2013 je Sklad prejel priporočila Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za energijo - predlog znižanja posameznih stroškov poslovanja Sklada. Upravni odbor Sklada je na 13. redni seji 27. 3. 2013 priporočila obravnaval in upošteval ter dopolnjen predlog Finančnega načrta Sklada za leto 2013 sprejel na 37. korespondenčni seji 22. aprila.

Sklad je 29. 5. 2013 prejel dopis Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za energijo - predlog dodatnih znižanj posameznih stroškov Sklada v finančnem načrtu ter predlog sprememb naložbene politike. Priporočila je obravnaval na 14. redni seji 13. junija 2013 in dopolnjena predloga predmetnih dokumentov potrdil na 39. korespondenčni seji 18. 6. 2013.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt