Medijski reaktor

Uspešno poslovanje Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK v letu 2006

Direktor Sklada Janko Strašek, ki je funkcijo direktorja nastopil avgusta lani, dosedanji predsednik upravnega odbora (UO) Sklada Branko Janc in nova predsednica UO dr. Romana Jordan Cizelj so predstavili poslovne rezultate leta 2006, dosedanje delovanje Sklada in izpostavili izzive, s katerimi se bo Sklad začel soočati že v letošnjem letu.

"Pri poslovanju v letu 2006 je Sklad ustvaril za 1,5 milijarde SIT ali 6,3 milijonov evrov prihodkov iz financiranja, kar pomeni, da je bila donosnost portfelja Sklada 6,18-odstotna glede na vložena sredstva oziroma skoraj za 2 odstotni točki višja od načrtovane v višini 4,29 odstotkov," je povedal direktor Sklada Janko Strašek in poudaril, da Sklad poleg gospodarjenja z zaupanimi sredstvi ob ustreznem javnem nadzoru skrbi tudi za namenskost porabe denarja, saj skoraj v celoti financira Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO). Za izvajanje Agencijinih načrtovanih nalog v letu 2006 je Sklad vplačal 480.42 milijonov SIT (2,005 milijonov evrov), kar poleg nadomestila za omejeno rabo prostora posavskim občinam - to je bilo v letu 2006 izplačano v višini 574.691 milijonov SIT (2,398 milijonov evrov) - predstavlja največji del odhodkov Sklada. Od leta 1995 naprej delujoča finančna institucija pa se približuje obdobju večje in kontinuirane porabe sredstev, zato se bo treba organizacijsko in kadrovsko pripraviti, je napovedal Strašek.

Dosedanji predsednik upravnega odbora Sklada (UO) Branko Janc je povedal, da je Sklad pri delovanju striktno sledil ciljem, zaradi katerih je bil ustanovljen, in bil pri tem tudi zelo uspešen, kar dokazujejo njegovi vsakoletni rezultati. Poudaril je tudi, da je bilo eno osrednjih vodil delovanja Sklada poleg zagotavljanja varnosti nalaganja tudi transparentnost poslovanja, s katero si je Sklad pridobil verodostojnost. Novi predsednici UO je zaželel uspešno vodenje upravnega odbora in dejal, da je prepričan, da bo spretno krmarila med novimi izzivi, ki jih predstavlja pričakovano bolj v investicije usmerjeno delovanje Sklada.

Nova predsednica UO Romana Jordan Cizelj je poudarila pomen nadaljevanja strokovnega in konsistentnega dela ter kot enega ciljev izpostavila njegovo nadgrajevanje. Velik pomen je pripisala tudi krepitvi sodelovanja z agencijo ARAO, lokalnimi skupnostmi in jedrsko stroko. Preteklo delo Sklada je ocenila kot uspešno in izrazila prepričanje, da bo UO tudi v novi sestavi skupaj s ostalimi strokovnjaki Sklada znal biti ne le uspešna finančna institucija, ampak tudi dejavni akter pri vprašanjih namenske porabe sredstev.

novice04_velika

« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt