Medijski reaktor

Upravni odbor Sklada se je sestal na svoji 19. redni seji

Krško, 28. 7. 2010

Upravni odbor Sklada na 19. seji dne 28. 7. 2010 soglasno ni izbral nobenega od prijavljenih kandidatov za predlaganje Vladi Republike Slovenije v imenovanje, ampak je sprejel sklep o ponovitvi razpisa.

S 15. avgustom 2010 Upravni odbor Sklada imenuje vršilca dolžnosti direktorja Sklada, g. Janka Straška, roj. 13. 5. 1951, stan. Bizeljska cesta 35, Brežice, in sicer do imenovanja direktorja Sklada s strani Vlade Republike Slovenije oz. največ za 6 (šest) mesecev.

Ponovni razpis za direktorja Sklada bo objavljen v mesecu septembru 2010.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt