Medijski reaktor

Upravni odbor podal predlog za imenovanje direktorja Sklada

(Krško, 15. marca 2012) Upravni odbor podal predlog za imenovanje direktorja Sklada

Upravni odbor Sklada je Vladi RS v nadaljnji proces izbora in imenovanja direktorice Sklada, ki bo svoje delo opravljala naslednja štiri leta, predlagal dve kandidatki, ki obe enakovredno izpolnjujeta kriterije razpisa, in sicer zdajšnjo v.d. direktorice Sklada Aleksandro Špiler in mag. Darijo Štraus Trunk.

Na javni razpis za direktorja Sklada je v razpisnem roku prispelo šestnajst (16) prijav, Upravni odbor Sklada pa je v začetku marca s sedmimi izbranimi kandidati opravil podrobnejše razgovore. Vladi RS je Upravni odbor 13. marca 2012 po temeljitem in preudarnem razmisleku posredoval imena dveh kandidatk, ki imata oba potrebne izkušnje in izpolnjujeta kriterije razpisa, da bosta Sklad tudi v prihodnjem štiriletnem mandatu vodili odgovorno in delovali po načelih »dobrega gospodarja«, dokončno odločitev pa prepustil Vladi RS.

Vršilka dolžnosti direktorice Sklada Aleksandra Špiler je bila na to mesto prvič imenovana marca 2011 in nato ponovno septembra 2011, in sicer do imenovanja novega direktorja oziroma največ za pol leta. Mandat se ji izteče 18. marca 2012 in v kolikor Vlada RS do takrat ne bo imenovala novega direktorja Sklada, bo Upravni odbor Vladi RS predlagal podaljšanje mandata v.d. direktorice Sklada Aleksandri Špiler, in sicer do imenovanja novega direktorja oziroma največ za tri mesece.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt