Medijski reaktor

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih podatkov iz NEK tudi v 2007 presegel cilje

Krško, 25. marec 2008: Direktor Sklada NEK Janko Strašek, predsednica upravnega odbora dr. Romana Jordan Cizelj in predsednik nadzornega odbora Sklada NEK Branko Kelemina so na novinarski konferenci predstavili delovanje sklada in njegove rezultate poslovanja v letu 2007. Sklad NEK je na letni ravni dosegel 6,39-odstotno tržno donosnost, finančni portfelj se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 14,2 milijona evrov, vrednost finančnih naložb pa je na zadnji dan leta 2007 znašala 145,7 milijona evrov.

"Sklad NEK je lani pri poslovanju ustvaril 8,1 milijona evrov prihodkov od financiranja in realiziral 5,9 milijona evrov kapitalskega dobička. Donosnost portfelja Sklada NEK je za 2,1 odstotne točne presegla določeno letno donosnost, za 0,21 odstotka pa smo tudi presegli lansko tržno donosnost," je povedal direktor Janko Strašek in na podlagi predstavljenih rezultatov poročila sklenil, da je Sklad NEK posloval uspešno.

"Sklad NEK mora zagotoviti donosnost naložb v višini 4,29 odstotka - cilj, ki smo ga tudi letos močno presegli," je še dodal direktor in poudaril, da je Sklad NEK poravnal tudi vsa izplačila občinam Krško, Kostanjevica ob Krki, Brežice in Sevnica, ki so v preteklem letu znašala 2,47 milijona evrov. Sklad NEK tudi sofinancira program dela Agencije za radioaktivne odpadke, ki se tiče ravnanja z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. Za izvajanje teh nalog je Sklad NEK lani namenil 2,21 milijona evrov.

Predsednica upravnega odbora dr. Romana Jordan Cizelj je dejala, da je ena od prioritet delovanja Sklada NEK "prizadevanje vzpostavljanja in ohranjanja Sklada NEK kot neodvisne institucije, ki dela po visokih strokovnih merilih." "Lani smo pozornost med drugim namenili izobraževanju članov Sklada NEK, oblikovanju dokumentov, ki zadevajo finančni poslovanje Sklada NEK, in izpopolnitvi notranjega pravnega okvira, v katerem Sklad NEK deluje," je še dodala. Vse večji pomen po besedah dr. Jordan Cizljeve dobiva dejavno sodelovanje pri nadziranju namenske porabe sredstev, kajti Sklad NEK bo pri tem kot dober gospodar igral dejavno vlogo.

Branko Kelemina, predsednik nadzornega odbora Sklada NEK, je predstavil dejavnosti Sklada NEK, povezane s predstavljanjem te institucije v Državnem zboru Republike Slovenije. "Lansko leto so se z delovanjem Sklada NEK namreč prvič lahko seznanili vsi poslanci, saj je bila predstavitev Sklada NEK in njegovega dela prvič uvrščena na eno plenarnih sej državnega zbora," je dejal predsednik nadzornega odbora. Poudaril je, da je nadzor nad delom Sklada NEK večplasten in raznolik, ter da je poslovanje Sklada NEK ne le uspešno, temveč tudi v celoti skladno z zakoni.

novice07_velikanovice07a_velikanovice07b_velikanovice07c_velika

« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt