Medijski reaktor

Sklad NEK se je seznanil z razmerami na kapitalskih trgih

SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK PRED SKLEPOM POSLOVNEGA LETA 2008

SKLAD NEK VSTOPA V JUBILEJNO, 15. LETO DELOVANJA

Krško, 19. december 2008: Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK) je organiziral skupno sejo upravnega in nadzornega odbora Sklada NEK, na kateri so se člani in gosti seznanili tudi z razmerami na kapitalskih trgih. Predsednica upravnega odbora Sklada NEK, dr. Romana Jordan Cizelj, je ocenila delo Sklada NEK v iztekajočem se letu kot "uspešno, saj prvi podatki kažejo, da bo zahtevana minimalna donosnost dosežena kljub zelo neugodnim razmeram na finančnih trgih."

Dr. Jordan Cizljeva je še dodala, da "je bilo v tekočem letu narejeno veliko predvsem na področju urejanja zakonodaje, povezane s Skladom NEK in njegovimi pristojnostmi, kjer so bili storjeni pomembni koraki. Negotove razmere na kapitalskih trgih in omajano zaupanje vanje zahtevajo od Sklada NEK veliko strokovnosti in znanja, ki ga kader Sklada NEK tudi ima. Več o konkretnih rezultatih Sklada NEK bo mogoče povedati na redni letni novinarski konferenci Sklada NEK, ko bodo zaključena in sprejeta poročila o poslovanju."

Direktor Sklada NEK Janko Strašek je po dogodku opozoril, da Sklad NEK vstopa v jubilejno, 15. leto delovanja, saj bo leta 2009 minilo 15 let od sprejema zakona, s katerim je bil Sklad NEK ustanovljen. "V tem času se je Sklad NEK izkazal za strokovno in neodvisno finančno institucijo, ki svoje delo opravlja odgovorno in uspešno," je povedal Strašek.
Na seji, ki so se je udeležili tudi župani občin Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki ter poslanec Andrej Vizjak, je predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani dr. Peter Groznikpredaval o razmerah na kapitalskih trgih, finančni krizi in vzrokih zanjo ter o tem, kako se vesti v krizni situaciji, kakršni smo priča. Med drugim je poudaril, da je pomembno oblikovati realna pričakovanja in biti odziven, predvsem s pomočjo ocen, predvidevanj in strokovnega znanja. "Pomembno je biti racionalen tako v dobrih kot v slabih časih," je na predavanju poudaril dr. Groznik.

Predavanje je bilo naslednji v nizu dogodkov, ki jih Sklad NEK pripravlja za izobraževanje svojih članov ter tudi tako vlaga v strokovnost svojega dela. 

novice10_velikanovice10a_velikanovice10b_velikanovice10c_velikanovice10d_velikanovice10e_velika

« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt