Medijski reaktor

Razrešitev starega ter imenovanje nadomestnega člana upravnega odbora Sklada

Vlada Republike Slovenije je na 175. redni seji dne 26.06.2008 razrešila dr. Igorja Šalamuna z mesta člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in za nadomestnega člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK imenovala Martina Novšaka

Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK sestavljajo predsednik in štirje člani, od katerih predsednika in dva člana imenuje Državni zbor RS, enega Vlada RS in enega lokalna skupnost, na območju katere stoji Nuklearna elektrarna Krško. Dr. Igor Šalamun je bil s sklepom Vlade RS dne 11.1.2007 imenovan na mesto člana Upravnega odbora, s pričetkom mandata dne 23.3.2007 za obdobje štirih let.

Dne 2.6.2008 je dr. Igor Šalamun podal odstopno izjavo, zato je Ministrstvo za gospodarstvo Vladi Republike Slovenije predlagalo, da na njegovo mesto imenuje nadomestnega člana Martina Novšaka, direktorja družbe GEN energija d.o.o., in sicer do poteka mandata Upravnega odbora.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt