Medijski reaktor

Prošnja za objavo popravka v časniku Dnevnik

Dodatna pojasnila Sklada NEK

Dnevnik
Kopitarjeva 2-4
1000 Ljubljana

Ali Žerdin, odgovorni urednik časopisa Dnevnik,
Barbara Hren, novinarka

Zadeva: v skladu z 26. členom Zakona o medijih prosimo za objavo popravka, ki se nanaša na objavo članka, ki je bil objavljen dne 2. decembra 2009 v časniku Dnevnik, pod naslovom "Policija pozvala Šoltesa k reviziji poslovanja sklada JEK", novinarke Barbare Hren.

"NOVINARKA ZAVAJA JAVNOST IN NE PREVERJA TOȌNOSTI ZBRANIH INFORMACIJ"

Objava prispevka z naslovom "Policija pozvala Šoltesa k reviziji poslovanja sklada JEK" z dne 2. decembra 2009 je absurdna in ponovno dokazuje popolno nekompetentnost pisca in uredništva priloge Poslovni Dnevnik.

Način poslovanja Sklada NEK in nadzor pristojnega ministrstva nad poslovanjem sta zapisana v zakonu in statutu Sklada. Vodstvo Sklada NEK je ves čas poslovalo in delovalo v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti, ki reguliralo njegovo poslovanje. To sta potrdili tudi interna in zunanja revizija. Poslovanje Sklada je v letu 2008 prizadela globalna finančna kriza, njegov slabši rezultat pa je tudi posledica sprememb pravilnika o vrednotenju naložb. Popolna neresnica je informacija, ki se stalno pojavlja v vaših prispevkih, da je Sklad v letu 2008 pridelal 30 mio eurov izgube. V kolikor vam bodo viri novinarke razkrili tudi podrobnosti zaključnega računa za leto 2008, boste ugotovili, da je presežek prihodkov nad odhodki kar 8,4 milijonov eurov. Ideja o tem, da bi poslovanje Sklada pregledala tudi za to usposobljena in pristojna institucija, torej računsko sodišče, je bila predlagana v začetku oktobra 2009 v okviru seje Komisije za nadzor javnih financ. V duhu skrbnega gospodarja in v želji po popolni transparentnosti poslovanja je vodstvo Sklada takoj odreagiralo na zahtevo računskega sodišča, ki mu je bila posredovana 20. oktobra 2009. Sklad je v predpisanem roku Sodišču dostavil vse zahtevane podatke. Novinarka Dnevnika pa poroča o pozivu policije Šoltesu mesec in pol kasneje, ne da bi preverila, kakšna je resnica. Takšen način pisanja razumemo kot pritisk in poskus ustrahovanja.

Sklad NEK in njegovo vodstvo sta že dlje časa tarča nekorektnega in enostranskega poročanja novinark Dnevnika. Novinarka grobo krši Kodeks novinarske etike, saj v svojih prispevkih podaja izkrivljeno sliko in ne preverja točnosti zbranih informacij. Novinarka napačno tolmači dejstva, ki jih je moč v vsakem trenutku preveriti in ugotoviti, da le-ta ne držijo. Namigovanja, ki se neprestano pojavljajo v njenih prispevkih o Skladu NEK, nam dajejo slutiti, da je poročanje novinarke enostransko in pristransko, brez realne možnosti ugovora oziroma objektivnega prikaza zgodbe. Dnevnikov bralec tako na osnovi omenjenih prispevkov zagotovo ni objektivno informiran, jasno pa postaja, da namigovanja, informacije in insinuacije tečejo v smislu javne diskreditacije vodstva Sklada NEK. Kolikor je bilo v času prvih prispevkov moč razumeti, da je novinarka neko dvomljivo informacijo o Skladu izkoristila za senzacionalizem, je po tolikem času, v katerem je bilo moč vse informacije uradno preveriti, objavljanje napačnih podatkov nedopustno, saj naj bi bil Dnevnik končno resen poslovni časnik.

Krško, 4. december 2009


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt