Medijski reaktor

Program razgranje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega jedrskega goriva

Prvi Program razgradnje nuklearne elektrarne Krško je Republika Slovenija sprejela leta 1996, v katerem je določeno, da se vsakih od 3 do 5 let izdela iteracija programa razgradnje.

Po nalogu Meddržavne komisije leta 2003 je bil v izdelan novi Program razgradnje, ki je bil dokončan leta 2004. Program razgradnje je Meddržavna komisija predložila v postopek sprejemanja pristojnim institucijam v obeh državah. Vlada Republike Slovenije se je oktobra leta 2004 seznanila s Programom razgradnje NEK in odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Program je prvenstveno namenjen oceni prihodnjih stroškov kot osnovi za zbiranje sredstev, ki so potrebna za financiranje razgradnje NEK, odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom.

Na podlagi tehničnih in finančnih analiz sta bila izbrana dva finančno najugodnejša scenarija razgradnje, ki predvidevata takojšnjo razgradnjo po zaprtju NEK leta 2023. Prvi scenarij predvideva izgradnjo lastnega odlagališča za izrabljeno jedrsko gorivo, medtem pa ko drugi scenarij predvideva izvoz izrabljenega jedrskega goriva.

Osnova za zbiranje sredstev v sklade za razgradnjo v Sloveniji in Hrvaški je skupni diskontirani strošek Programa razgradnje (na leto 2002) v zaokroženem znesku 350 milijonov evrov. Temu odgovarja 19 enakih skupnih anuitet (vplačanih od leta 2004 do leta 2022) v višini 28,5 milijonov evrov, izračunanih za en skupni sklad, ki je prazen na začetku leta 2004.

Skupni diskontirani strošek v znesku 350 mio evrov predstavlja vrednost, ki bi se morala nahajati v skladu za razgradnjo, če bi se razgradnja nuklearne elektrarne začela leta 2002.

Vlada Republike Slovenije se je na svoji redni seji dne 7.10.2004 seznanila s Programom razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG ter določila novo višino prispevka za slovenski sklad, ki velja od 1.01.2004, in sicer 0,30 evro centa za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedene v NEK. Višina prispevka za hrvaški sklad, glede na izhodiščno stanje sredstev v obeh skladih, pa znaša 0,55 evro centa za vsako prevzeto kWh električne energije, proizvedene v NEK.

Celotna zbrana sredstva morajo biti v vsakem skladu do konca 31.12.2022 enaka in skupaj zadostna za celotne stroške razgradnje elektrarne in ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in radioaktivnimi odpadki.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt