Medijski reaktor

Porevizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

(Krško, Ljubljana, 16. 1. 2012) Porevizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

Sklad je uspešno (zadovoljivo) izvedel ukrepe, ki jih je Računsko sodišče naložilo v Revizijskem poročilu dne 23. 8. 2011

Računsko sodišče Republike Slovenije je objavilo Porevizijsko poročilo z naslovom »Popravljalni ukrepi pri zagotavljanju sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško«

Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost poslovanja Ministrstva za gospodarstvo in Vlade Republike Slovenije ter uspešnost poslovanja Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: Sklad) pri zagotavljanju sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: NEK) in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK v obdobju od leta 2006 do konca leta 2009.

Na podlagi priporočil Računskega sodišča je Sklad pristopil k izvedbi popravljalnih ukrepov in jih v obliki odzivnega poročila posredoval Računskemu sodišču v predpisanem roku.

Računsko sodišče v Porevizijskem poročilu ukrepe Sklada ocenjuje kot zadovoljive: »Sklad je določil cilje na vseh področjih svojega poslovanja in opredelil aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev, določil je mere donosnosti in tveganosti portfelja, določil načine in podatke za spremljanje naložb, izračunal donosnost svojega poslovanja v obdobju od leta 2004 do leta 2010, ugotovil odmike od dovoljene strukture naložb ter začel izvajati ukrepe za odpravo ugotovljenih odmikov.«

Porevizijsko poročilo:

http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/D983084919FD2DB8C125798300429E53

Aleksandra Špiler, univ. dipl. ekon.
vršilka dolžnosti direktorice Sklada


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt