Medijski reaktor

Odziv na poročanje oddaje Svet

26. junija 2009 je bil v oddaji Svet na Kanalu A objavljen prispevek o poslovanju Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (Sklad NEK), v katerem je bila navedena vrsta zavajajočih podatkov in nepravilnih izpeljav. Zato objavljamo spodnji popravek, v katerem pojasnjujemo v prispevku izpostavljene teme.

Tržna donosnost Sklada NEK v letu 2008 ni bila pozitivna, kar je posledica:
  1. izrazito neugodnih razmer na trgih v letu 2008, ki jih je zaznamovala ena največjih svetovnih gospodarskih kriz, in
  2. drugačne metode vrednotenja vrednosti portfelja Sklada NEK v letu 2008, ki jo je konec leta zahtevala Vlada RS.
Sklad NEK je v vseh letih svojega obstoja posloval uspešno, kar dokazuje tudi povprečna letna stopnja donosnosti v zadnjih desetih letih (vključno z letom 2008), ki znaša 6,05 odstotka. Leto 2008 je bilo zaradi finančne in gospodarske krize svojevrstno in neprimerljivo s prejšnjimi leti, kljub temu pa je Sklad NEK v tem letu dosegel presežek prihodkov nad odhodki, ki je znašal 8,4 milijona evrov.

Naložbena politika Sklada NEK ni in ne more biti predmet odločitve posameznika, temveč jo skladno z zakonskimi določili oblikujejo strokovne službe Sklada NEK, vsako leto pa mora naložbeno politiko potrditi tudi Vlada RS. Tako oblikovanje naložbene politike v sistemu zavor in ravnovesij sledi osrednjim vodilom delovanja Sklada NEK - neodvisnosti in strokovnosti.

Romana Jordan Cizelj je bila članica upravnega odbora (UO) Sklada NEK že v njegovi prejšnji sestavi, pod drugim vodstvom, tako je njeno vlogo v UO nekorektno kakor koli povezovati s strankarsko pripadnostjo.


« nazaj na seznam

NOVICE IN OBVESTILA

Vlada Republike Slovenije dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za leto 2019

INFORMACIJE

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK (

Sklad NEK

)

Cesta 4. julija 42
8270 Krško, SI-8270 Krško

Telefon: 07 49 01 710
Fax: 07 49 02 841

Več podatkov | Kontakt